Happy Calf,

Happy Farmer!

CalfOTel®, de beste producten voor een goede kalveropfok. Met een duidelijke visie op kalverhuisvesting ontwikkelt CalfOTel® producten waarbij hygiëne, gezondheid en arbeid centraal staan. Kalverhuisvesting waarin de dieren gezond en snel kunnen uitgroeien tot de beste melkkoeien voor de toekomst. Happy Calf, Happy Farmer!

Meer over CalfOTel >

Visie op kalveropfok

1.000 gram groei bij juiste voeding en huisvesting

Kalveren die goed gevoerd en gehuisvest worden kunnen tijdens de melkperiode wel 1.000 gram per dag groeien. Niet alleen bewustwording en inzet van de veehouder is hierbij van belang ook de juiste huisvesting en aanpak speelt een belangrijke rol.  ...
Lees meer

Bespaar arbeid met de systemen van CalfOTel

In de kalveropfokperiode, 0 tot 4 maanden, zit de meeste arbeid. Op deze arbeid is in veel gevallen circa 20% te besparen, door gebruik te maken van goede hokken met de juiste inrichting en toebehoren. Bij de ontwikkeling van onze kalverhuisvesting hebben...
Lees meer

Kalverhokken makkelijk reinigen met inschuimmiddel Clean Pro

Een kalf wordt continu door micro-organismen omringd. Slechts enkele micro-organismen zijn echt ‘pathogeen’ en kunnen dus ziektes veroorzaken. Om deze pathogenen weg te houden bij het pas geboren kalf streven we naar een zo goed mogelijke...
Lees meer