Kosten per kg melk

Een goede opfokperiode voor het kalf zorgt voor gezonde, optimaal producerende dieren in de toekomst. 
Uit berekeningen blijkt: 

1.Kalverhuisvesting is slechts 0,6% van de totale kostprijs van melk (0,22/34,5 cent)

2. Kalverhuisvesting is slechts 4% van de totale opfokkosten (2.000/48.000)

De berekening 

Uitgangspunten

 • 100 melkkoeien, 9000 kg melk per koe
 • 60 stuks jongvee, afkalfleeftijd 24 maanden
 • 30% vervanging
 • Afschrijven kalverhuisvesting: 15 jaar
 • 10% jaarlijkse kosten (7% afschrijving, 3% rente over totaal geïnvesteerd bedrag)

Berekening uitgangspunten

 • Jaarlijks 105 afkalvingen, waarvan 100 kalveren levend geboren
 • 30 kalveren aanhouden voor vervanging, huisvesten in iglo’s (tot 3 weken) en
 • groepsiglo’s (tot 12 weken)
 • 70 kalveren voor de mesterij, huisvesten in iglo (tot 3 weken)
 • Nodig: 15 iglo’s en 3 groepsiglo’s
 • 15 iglo’s compleet met toebehoren à € 500,-                      € 7.500,-
 • 3 groepsiglo’s compleet met toebehoren à € 2.500         € 7.500,-
 • Betonnen erfverharding realiseren 150 m2 à € 30,-         € 4.500,-
 • afvoer hemelwater                                                                         € 500,-            

Totaal investering:                                                                                   € 20.000,-

Rente en afschrijving per jaar: 10 % = € 2.000,-
Bij 900.000 kg melk per jaar is dit dus: € 0,222 per 100 kg melk, ofwel 0,22 cent per kg melk.
Dit terwijl de totale opfok op dit bedrijf jaarlijks circa € 48.000,- kost (30 vaarzen x € 1600,-/vaars)