Samenwerking in meerjarig project; Blauwdruk Jongveeopfok

12 april 2018

Kalveren zijn de melkkoeien van de toekomst. Een succesvolle kalveropfok levert veel voordelen op: minder milieubelasting, lagere kosten en een meer duurzame melkkoe. Om in de praktijk voor elke veehouder een goede kalveropfok mogelijk te maken is HAS Hogeschool Den Bosch, in samenwerking met Vetvice, Friesland Campina, MSD Animal Health, CalfOTel, Agrifirm en Nutrifeed het project ‘Blauwdruk jongveeopfok’ gestart.
 

Een optimale opfok is een investering voor de toekomst. Reden genoeg om een uiterst belangrijke periode in het leven van een koe onder de loep te nemen. Een succesvolle kalveropfok is het resultaat van slim en gedisciplineerd werken onder optimale omstandigheden. Daarvoor is kennis nodig. Het meerjarige project ‘Blauwdruk jongveeopfok’ heeft als doel het verbeteren van kalveropfok in de melkveehouderij door het ontwikkelen en testen van een blauwdruk aangevuld met best practices, bruikbaar voor melkveehouders en de adviserende sector.

Het project bestaat uit een praktijkonderzoek naar de praktische toepassing van de wetenschappelijke inzichten over de beste opfok van kalveren. Studenten van HAS Hogeschool Den Bosch doen gedurende twee jaar onderzoek in verschillende levensfasen van het kalf, vanaf de geboorte tot afkalvende vaars. Tijdens elke fase wordt gekeken naar huisvesting, klimaat, voeding, hygiëne, diergezondheidsmanagement en arbeid.

Het onderzoek wordt gedaan aan de hand van een concept blauwdruk die is opgesteld door studenten samen met adviseurs van de deelnemende partners. Het concept wordt in het onderzoek getoetst en verfijnd. Bij deelnemende veehouders inventariseren en analyseren de studenten de huidige werkwijze aan de hand van de blauwdruk, om vervolgens samen met de veehouder passende adviezen te formuleren.

De resultaten uit het onderzoek – een blauwdruk met best practices ‐ worden gebundeld en beschikbaar gesteld aan (melk)veehouders en adviseurs in de agrarische sector. Het project heeft een looptijd van 2016 tot begin 2019. Klik hier voor meer informatie. 

Deel dit bericht